ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ သုံးျပဳတဲ့သူမ်ားအတြက္ သတိျပဳရန္

အားလုံးပဲမဂၤလာပါ။ ဒီ ဝက္ဆိုက္မွာ ျမန္မာလိုေရးထားတဲ့ဟာေတြကို မွန္မွန္ကန္႔ကန္႔ဖတ္လို႔မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေဖာင့္အမွန္ မရွိလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ Sizangkamမွာ Unicode (ယူနီကုဒ္) ေဖာင့္မ်ားေတြသုံးျပဳပါတယ္။
Padauk
Myanmar 3
TharLon
ဆိုတဲ့ေဖာင့္မ်ားကိုပဲသုံးလို႔ရပါတယ္။ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အတြက္က်ေတာ့ ဒီ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းပဲရွိပါတယ္။ အင္တာနက္မွာ ျမန္မာျပည္ကလူေတြ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ပိုၿပီးသုံးတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႔ တရားဥပေဒဆိုရာျပႆနာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ရယ္၊ တိုင္းရင္းသူ၊တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ဘာသာစကားေတြအတြက္ အကၡရာမပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ရယ္၊ အနာဂတ္မွာ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ရယ္၊ နဲ႔ Windows 8.1မွစၿပီး ယူနီကုဒ္ေဖာင့္ေတြက အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္စြာ ပါဝင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ယူနီကုဒ္ေဖာင့္ေတြပဲသုံးျပဳပါမယ္။

ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို မဖ်က္ခ်င္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ေဖာင့္ကို ျမင္ရခ်င္ရင္ေတာ့ Saturngod ရဲ႕ Taguu ဆိုတဲ့ browser pluginကို installထည့္လို႔ရၿပီး ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ နဲ႔ ယူနီကုဒ္ေဖာင့္ အတူတကြဖတ္လို႔ရပါမယ္။ Firefox သုံးပါက ဒီမွာ ေဒါင္လုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။ Chrome သုံးပါက ဒီမွာ ေဒါင္လုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။ Install ၿပီးရင္ေတာ့ အကုန္လုံးအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။

Mang Thian Khual

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s